Salmonella

I Sverige är väldigt få livsmedel smittade av salmonella även om det är en vanlig infektion i världen. Därför är det bra att bli medveten om hur salmonella smittar innan du åker utomlands. I många länder i Europa har man problem med rå kyckling och ägg som är förorenade med salmonella.


Kan ge både lindriga och kraftfulla symptom

Det finns över 2000 olika salmonellabakterier och därför kan symptomen se annorlunda ut och också komma i olika intensiteter beroende på vilka bakterier du blivit smittad av.

Vanliga symptom är buksmärtor, feber, kräkningar, diarréer och ibland blodiga diarréer.

Ibland kan sjukdomen ge komplikationer så som led- eller gallblåseinflammation.

salmonella

Byt alltid skärbräda och kniv efter att du har hanterat kyckling för att undvika att bakterier når exempelvis sallad som inte kan bli upphettat.

De flesta smittas utomlands

I Sverige är väldigt få livsmedel smittade med salmonella, men i övriga världen ser det annorlunda ut.

85 procent av alla svenskar som får salmonella får det utomlands. I flera länder i Europa är det vanligt att rå kyckling och ägg är förorenade med salmonella.

Via livsmedel, djur och avföring

De vanligaste är att du får salmonella efter att ha ätit ett livsmedel som har salmonella på sig. Men salmonella kan också spridas vid kontakt av ett infekterat djur eller via avföring från en smittad människa.

Upphetta maten och tvätta händerna

Därför kan en god handhygien hjälpa och att utomlands alltid äta mat som är upphettad eftersom salmonella bakterien dör vid hög värme.

Behöver oftast ingen behandling

Om du har en lindrig variant av salmonella så räcker det med att du får i dig mycket vätska. Ta gärna hjälp av vätskeersättning för att även få salterna.

Om din salmonella är kraftfullare kan även antibiotika vara nödvändig för att minska på symptomen. Du kan bli så sjuk att du kan behöva läggas in på sjukhus.

Är du gravid och har salmonella?

Salmonella är oftast harmlöst om du är gravid. Men om bakterierna kommer ut i blodet kan det öka risken för missfall. Detta är dock väldigt sällsynt.

Salmonella kan inte smittas till barnet under graviditeten. Men under förlossningen finns det en risk för att barnet blir smittat. Kontakta därför din barnmorska om du är gravid och har salmonella.

För mer och djupare information om salmonella

Salmonella.se kan du få mer information om salmonellans symptom, behandling med mera. Där finns även tips och råd till dig som ska åka utomlands, hur salmonellan har sett ut och ser ut i Sverige samt vad du ska göra om du misstänker salmonella.