När kan man jobba igen efter maginfluensa?

Drabbas du av maginfluensa ska du stanna hemma. Maginfluensa är mycket smittsamt och risken är stor att du smittar andra. Trots att insjuknandet kan gå snabbt - med obehagliga symtom som följd - brukar man tillfriskna efter några dygn.


Maginfluensa beror på en infektion i mag-tarmkanalen och ger upphov till illamående, diarréer och kräkningar. Till skillnad från vinterkräksjukan som orsakas av ett virus, kan maginfluensa orsakas av en bakterie, virus eller parasit. Inkubationstiden för maginfluensa är kort, endast ett till tre dygn.

Vänta i 48 timmar

I regel brukar man säga att man bör fortsätta stanna hemma i 48 timmar efter första symtomfria dagen innan man återgår till jobbet, skolan eller dagis. Risken att smitta andra är fortfarande påtaglig några dagar efter tillfrisknandet. En del personer kan till och med smitta andra flera veckor efter att man blivit frisk. Men i de flesta fall är smittorisken liten efter två dygn.

För att minska smittspridningen bör man ha en god handhygien. Tvätta ofta händerna med tvål och torka dem med pappershanddukar. Att enbart använda handsprit hjälper inte.

Hosta och nys i armvecket och hantera inte livsmedel.

Så smittar maginfluensa

Maginfluensa smittar på olika sätt beroende på om det är en bakterie eller virus.

 • Kontakt med smittade personer.
 • Genom mat som hanterats av en sjuk person.
 • Genom infekterade livsmedel
 • Genom dricksvatten eller mat som sköljts med förorenat vatten

Då bör du söka vård

Sök vård om du har något av följande symtom:

 • Har blodiga diarréer
 • Har hög feber och frossa
 • Har svåra magsmärtor
 • Känner dig mycket trött och svag
 • Har haft diarré i mer än en vecka
 • Kräks mer än ett dygn utan förbättring
 • Kissar lite och har mörk urin