Orsaker till maginfluensa

Maginfluensa, eller magsjuka som det också kallas, är ett samlingsnamn för alla de åkommor som ger kräkningar och/eller diarréer. Orsakerna kan vara allt från virus, bakterier, parasiter, medicin eller någon sjukdom.


maginfluensa

Vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan är en av de vanligaste orsakerna till maginfluensa i Sverige. Den kommer hastigt och är väldigt smittsam.

Det tar ungefär ett till två dygn från det att du har blivit smittad till dess att symptomen bryter ut, och då går det väldigt fort.

Det finns inge botemedel mot vinterkräksjukan men det är viktigt att du får i dig tillräckligt med vätska.

Rotavirus

Rotavirus är en vanlig maginfluensa hos barn mellan sex månader och två år. Men även vuxna kan drabbas.

Symptomen bryter ut inom två dygn. Oftast då med kräkningar men som efter ett par dagar istället blir vattentunn diarré och feber. Det kan ta upp till tio dagar innan besvären går över. Viruset smittar väldigt lätt.

Campylobakter

Campylobakter orsakar maginfluensa hos flest personer i Sverige. Bakterien är vanlig hos kyckling, men kan även finnas hos annat kött. För att undvika detta ska man se till att maten är ordentligt kokt eller stekt. Även djur som hund och katt kan bära på bakterierna.

Från det att du blir smittad till dess att symptomen bryter ut tar det ungefär två till sju dagar. Symptomen varierar, och hos vissa ger det inga symptom alls. Men ofta ger campylobakter hög feber, sjukdomskänsla, diarré och magont.

Salmonella

Salmonella är en maginfluensa som du oftast får utomlands. Bakterierna dör i hög värme, därför är det riskabelt att utomlands äta mat som inte har upphettas så som sallad.

Det tar oftast ett till tre dygn från det att du har blivit smittad till dess att symptomen bryter ut. Det finns många olika salmonellabakterier så symptomen kan se olika ut.

Vanligt är det dock med magsmärtor, diarré, feber och ibland även kräkningar. Du kan också få blodiga diarréer.

Vissa blir så sjuka att man behöver läggas in på sjukhus. De flesta blir dock friska efter en till två veckor, även om bakterien kan finnas kvar i avföringen i månader.

ETEC- bakterien

ETEC- bakterien är den vanligaste orsaken till turistdiarré. Bakterien sprids genom förorenad mat och dryck. Störst risk att bli smittad är i länder som har dålig vatten- och avloppsrening.

Från det att du ha blivit smittad till dess att symptomen bryter ut tar det ett halvt till två dygn.

Symptom är tunna diarréer, smärtor i magen, kräkningar och feber. Symptomen brukar hålla i sig i tre till fyra dagar.

EHEC

EHEC är, precis som ETEC, en typ av E.coli-bakterie. Bakterien finns hos nötkreatur men kan spridas vidare via livsmedel, förorenat vatten och även smitta från person till person. Vanliga symptom är diarréer, ofta blodiga.

Symptomen går över efter en vecka men i ovanliga fall kan bakterien påverka njurar och blodkroppar.

Från det att du har blivit smittad till dess att symptomen bryter ut tar det ungefär 2-4 dagar.

Matförgiftning

En matförgiftning bryter ut 1-6 timmar efter måltiden. Då blir då kraftigt illamående och får våldsamma kräkningar. Andra symptom är knipsmärtor i magen, diarréer och ibland feber.

Efter 1-2 dygn är du helt återställd.

Tarmparasiter

De vanligaste tarmbakterierna är giardia och cryptosporidium, men de är väldigt ovanliga i Sverige. Däremot är tarmparasiter vanligare i andra delar av världen då den ofta smittar via förorenad mat och dryck.

Vanliga symptom är illaluktande diarréer, utspänd mage och gaser. I bland kan du även få kräkningar och buksmärtor.

Andra orsaker till maginfluensa

  • Antibiotika. Kan orsaka lindriga tarmbesvär, lös avföring och illamående
  • Diabetes. Kan orsaka kräkningar och diarréer hos barn
  • Läkemedel. Många läkemedel kan ge biverkningar som kräkningar och diarré

När får du gå tillbaka till jobb eller förskola?

Salmonella, Campylobacter och EHEC räknas som allmänfarliga sjukdomar och det finns bestämmelser för hur länge du måste ha varit symtomfri innan du får återgå till förskola, skola eller jobb.

För förskolebarn och personer med vissa yrken krävs upprepade prover för att bekräfta att man inte längre är smittsam. Förhållningsreglerna får du från din läkare.

Vid andra magsjukor är du oftast inte längre smittsam två dygn efter sista symptomet. Därför brukar 48 timmar rekommenderas för umgänge.